User Tools

Site Tools


5554--6596-bittner-la-gi

Bittner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6596
Tên thay thế 1987 VC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3772570
Viễn điểm quỹ đạo 2.7987196
Độ lệch tâm 0.0814267
Chu kỳ quỹ đạo 1520.6942409
Độ bất thường trung bình 342.87617
Độ nghiêng quỹ đạo 4.90522
Kinh độ của điểm nút lên 30.42394
Acgumen của cận điểm 7.11196
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

6596 Bittner (1987 VC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1987 bởi A. Mrkos ở Đài thiên văn Kleť.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6596 Bittner
5554--6596-bittner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)