User Tools

Site Tools


5555--6723-chrisclark-la-gi

Chrisclark
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6723
Tên thay thế 1991 CL3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7354178
Viễn điểm quỹ đạo 3.6546838
Độ lệch tâm 0.1438578
Chu kỳ quỹ đạo 2086.0037320
Độ bất thường trung bình 49.55448
Độ nghiêng quỹ đạo 17.74855
Kinh độ của điểm nút lên 23.49972
Acgumen của cận điểm 76.20924
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

6723 Chrisclark (1991 CL3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1991 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6723 Chrisclark
5555--6723-chrisclark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)