User Tools

Site Tools


5556--6855-armellini-la-gi

Armellini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Osservatorio San Vittore
Nơi khám phá Bologna
Ngày khám phá 29 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6855
Tên thay thế 1989 BG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1407291
Viễn điểm quỹ đạo 2.4366337
Độ lệch tâm 0.0646452
Chu kỳ quỹ đạo 1264.6676861
Độ bất thường trung bình 93.78426
Độ nghiêng quỹ đạo 7.57497
Kinh độ của điểm nút lên 330.39992
Acgumen của cận điểm 278.64875
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6855 Armellini (1989 BG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 1 năm 1989 bởi Osservatorio San Vittore ở Bologna.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6855 Armellini
5556--6855-armellini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)