User Tools

Site Tools


5557--6989-hoshinosato-la-gi

Hoshinosato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6989
Tên thay thế 1994 XH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7298704
Viễn điểm quỹ đạo 3.2990998
Độ lệch tâm 0.0944157
Chu kỳ quỹ đạo 1911.6929549
Độ bất thường trung bình 232.58200
Độ nghiêng quỹ đạo 9.39745
Kinh độ của điểm nút lên 292.87774
Acgumen của cận điểm 131.14444
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1725
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.40

6989 Hoshinosato (1994 XH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6989 Hoshinosato
5557--6989-hoshinosato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)