User Tools

Site Tools


5559--7061-pieri-la-gi

Pieri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7061
Tên thay thế 1991 PE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3230595
Viễn điểm quỹ đạo 3.9219557
Độ lệch tâm 0.2560276
Chu kỳ quỹ đạo 2015.3648054
Độ bất thường trung bình 16.76941
Độ nghiêng quỹ đạo 18.97832
Kinh độ của điểm nút lên 137.56017
Acgumen của cận điểm 173.64197
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7061 Pieri (1991 PE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7061 Pieri
5559--7061-pieri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)