User Tools

Site Tools


5560--7194-susanrose-la-gi

7194 Susanrose (tên chỉ định: 1993 SR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henry E. Holt ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 18 tháng 9 năm 1993. Nó được đặt theo tên Susan Rose, một nhà thiên văn nghiệp dư Mỹ.

  • JPL Small-Body Database Browser
5560--7194-susanrose-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)