User Tools

Site Tools


5561--7323-robersomma-la-gi

Robersomma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7323
Tên thay thế 1979 SD9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3900363
Viễn điểm quỹ đạo 4.0069013
Độ lệch tâm 0.2527561
Chu kỳ quỹ đạo 2089.3519486
Độ bất thường trung bình 335.28544
Độ nghiêng quỹ đạo 2.57396
Kinh độ của điểm nút lên 43.28686
Acgumen của cận điểm 355.37457
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7323 Robersomma (1979 SD9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7323 Robersomma
5561--7323-robersomma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)