User Tools

Site Tools


5562--7464-vipera-la-gi

7464 Vipera là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1500.7865998 ngày (4.11 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1987.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5562--7464-vipera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)