User Tools

Site Tools


5567--6144-kondojiro-la-gi

6144 Kondojiro (provisional designation: 1994 EQ3) là một tiểu hành tinh. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 14 tháng 3 năm 1994. Nó được đặt theo tên Jiro Kondo, a Japanese Egyptologist and professor of archaeology ở Waseda University.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
5567--6144-kondojiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)