User Tools

Site Tools


5569--6340-kathmandu-la-gi

Kathmandu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate & Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6340
Đặt tên theo Kathmandu
Tên thay thế 1993 TF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7627246
Viễn điểm quỹ đạo 3.6962046
Độ lệch tâm 0.1445255
Chu kỳ quỹ đạo 2119.7966573
Độ bất thường trung bình 95.03968
Độ nghiêng quỹ đạo 2.30681
Kinh độ của điểm nút lên 78.88048
Acgumen của cận điểm 62.92727
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0702
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.00

6340 Kathmandu (1993 TF2) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1993 bởi Endate & Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6340 Kathmandu
5569--6340-kathmandu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)