User Tools

Site Tools


5570--6478-gault-la-gi

Gault
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6478
Tên thay thế 1988 JC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8595355
Viễn điểm quỹ đạo 2.7523083
Độ lệch tâm 0.1935826
Chu kỳ quỹ đạo 1278.9846340
Độ bất thường trung bình 242.98982
Độ nghiêng quỹ đạo 22.79082
Kinh độ của điểm nút lên 183.63147
Acgumen của cận điểm 83.37545
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6478 Gault (1988 JC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6478 Gault
5570--6478-gault-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)