User Tools

Site Tools


5571--6597-kreil-la-gi

Kreil
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 9 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6597
Đặt tên theo Karl Kreil
Tên thay thế 1988 AF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8112745
Viễn điểm quỹ đạo 3.3523859
Độ lệch tâm 0.2984533
Chu kỳ quỹ đạo 1515.2697521
Độ bất thường trung bình 340.19503
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28864
Kinh độ của điểm nút lên 52.36830
Acgumen của cận điểm 21.95457
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

6597 Kreil (1988 AF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1988 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6597 Kreil
5571--6597-kreil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)