User Tools

Site Tools


5572--6729-emiko-la-gi

Emiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6729
Tên thay thế 1991 VV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1432103
Viễn điểm quỹ đạo 3.0512781
Độ lệch tâm 0.1748137
Chu kỳ quỹ đạo 1528.8595816
Độ bất thường trung bình 319.11053
Độ nghiêng quỹ đạo 13.97647
Kinh độ của điểm nút lên 16.64095
Acgumen của cận điểm 69.11900
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6729 Emiko (1991 VV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1991 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6729 Emiko
5572--6729-emiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)