User Tools

Site Tools


5573--6856-bethemmons-la-gi

Bethemmons
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6856
Tên thay thế 1989 EM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9619654
Viễn điểm quỹ đạo 2.7823230
Độ lệch tâm 0.1729148
Chu kỳ quỹ đạo 1334.4738142
Độ bất thường trung bình 46.97283
Độ nghiêng quỹ đạo 1.32852
Kinh độ của điểm nút lên 293.90811
Acgumen của cận điểm 301.22638
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6856 Bethemmons (1989 EM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6856 Bethemmons
5573--6856-bethemmons-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)