User Tools

Site Tools


5574--6990-toya-la-gi

Toya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 9 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6990
Tên thay thế 1994 XU4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7540401
Viễn điểm quỹ đạo 3.5509939
Độ lệch tâm 0.1263996
Chu kỳ quỹ đạo 2044.4880602
Độ bất thường trung bình 130.46070
Độ nghiêng quỹ đạo 2.88826
Kinh độ của điểm nút lên 116.71166
Acgumen của cận điểm 359.30865
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

6990 Toya (1994 XU4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6990 Toya
5574--6990-toya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)