User Tools

Site Tools


5576--7062-meslier-la-gi

Meslier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7062
Đặt tên theo Jean Meslier
Tên thay thế 1991 PY5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4539175
Viễn điểm quỹ đạo 3.7233007
Độ lệch tâm 0.2054943
Chu kỳ quỹ đạo 1982.6353089
Độ bất thường trung bình 75.91483
Độ nghiêng quỹ đạo 17.23870
Kinh độ của điểm nút lên 140.73519
Acgumen của cận điểm 116.81712
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7062 Meslier (1991 PY5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7062 Meslier
5576--7062-meslier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)