User Tools

Site Tools


5577--7195-danboice-la-gi

Danboice
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7195
Tên thay thế 1994 AJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8594418
Viễn điểm quỹ đạo 2.9825758
Độ lệch tâm 0.2319558
Chu kỳ quỹ đạo 1375.9193626
Độ bất thường trung bình 25.76838
Độ nghiêng quỹ đạo 9.05393
Kinh độ của điểm nút lên 125.40291
Acgumen của cận điểm 219.45598
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7195 Danboice (1994 AJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7195 Danboice
5577--7195-danboice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)