User Tools

Site Tools


5578--7324-carret-la-gi

Carret
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi đài thiên văn Harvard
Nơi khám phá Harvard
Ngày khám phá 31 tháng 1 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7324
Tên thay thế 1981 BC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8586059
Viễn điểm quỹ đạo 2.9797743
Độ lệch tâm 0.2317239
Chu kỳ quỹ đạo 1374.3691979
Độ bất thường trung bình 126.94424
Độ nghiêng quỹ đạo 10.13814
Kinh độ của điểm nút lên 332.96119
Acgumen của cận điểm 108.28907
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

7324 Carret (1981 BC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 1 năm 1981 bởi đài thiên văn Harvard ở Harvard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7324 Carret
5578--7324-carret-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)