User Tools

Site Tools


5579--7465-munkanber-la-gi

Munkanber
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. G. W. Manning
Nơi khám phá Stakenbridge
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7465
Tên thay thế 1989 UA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8738294
Viễn điểm quỹ đạo 2.6216384
Độ lệch tâm 0.1663473
Chu kỳ quỹ đạo 1230.8801573
Độ bất thường trung bình 193.19461
Độ nghiêng quỹ đạo 2.47786
Kinh độ của điểm nút lên 190.82895
Acgumen của cận điểm 193.60257
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

7465 Munkanber (1989 UA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1989 bởi B. G. W. Manning ở Stakenbridge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7465 Munkanber
5579--7465-munkanber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)