User Tools

Site Tools


5581--6145-riemenschneider-la-gi

Riemenschneider
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6145
Đặt tên theo Tilman Riemenschneider
Tên thay thế 2630 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9605579
Viễn điểm quỹ đạo 2.8893705
Độ lệch tâm 0.1915106
Chu kỳ quỹ đạo 1379.2926941
Độ bất thường trung bình 191.66875
Độ nghiêng quỹ đạo 3.11337
Kinh độ của điểm nút lên 33.77006
Acgumen của cận điểm 12.10736
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

6145 Riemenschneider (2630 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6145 Riemenschneider
5581--6145-riemenschneider-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)