User Tools

Site Tools


5582--6205-menottigalli-la-gi

Menottigalli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 17 tháng 7 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6205
Tên thay thế 1983 OD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8144973
Viễn điểm quỹ đạo 2.9136589
Độ lệch tâm 0.2324715
Chu kỳ quỹ đạo 1327.6731186
Độ bất thường trung bình 276.02162
Độ nghiêng quỹ đạo 13.79832
Kinh độ của điểm nút lên 131.94476
Acgumen của cận điểm 215.64212
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0847
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6205 Menottigalli (1983 OD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 7 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6205 Menottigalli
5582--6205-menottigalli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)