User Tools

Site Tools


5583--6345-hideo-la-gi

Hideo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate & Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6345
Tên thay thế 1994 AX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8532781
Viễn điểm quỹ đạo 3.4276315
Độ lệch tâm 0.0914443
Chu kỳ quỹ đạo 2032.7653542
Độ bất thường trung bình 98.87121
Độ nghiêng quỹ đạo 7.31095
Kinh độ của điểm nút lên 106.25852
Acgumen của cận điểm 131.70330
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

6345 Hideo (1994 AX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 1994 bởi Endate & Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6345 Hideo
5583--6345-hideo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)