User Tools

Site Tools


5584--6479-leoconnolly-la-gi

Leoconnolly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 6 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6479
Tên thay thế 1988 LC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1348979
Viễn điểm quỹ đạo 3.0912251
Độ lệch tâm 0.1829898
Chu kỳ quỹ đạo 1542.8470482
Độ bất thường trung bình 291.06632
Độ nghiêng quỹ đạo 13.30412
Kinh độ của điểm nút lên 162.00288
Acgumen của cận điểm 50.62952
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0507
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.70

6479 Leoconnolly (1988 LC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 6 năm 1988 bởi E. F. Helin ở Palomar.

The actual name thuộc George Clinton's mothership during Parliament Funkadelic's 1974 Mothership Connection tour.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6479 Leoconnolly
5584--6479-leoconnolly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)