User Tools

Site Tools


5585--6598-modugno-la-gi

Modugno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Osservatorio San Vittore
Nơi khám phá Bologna
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6598
Tên thay thế 1988 CL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0584406
Viễn điểm quỹ đạo 3.3422346
Độ lệch tâm 0.2377099
Chu kỳ quỹ đạo 1620.7853840
Độ bất thường trung bình 256.52716
Độ nghiêng quỹ đạo 10.18149
Kinh độ của điểm nút lên 333.26731
Acgumen của cận điểm 98.96574
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6598 Modugno (1988 CL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1988 bởi Osservatorio San Vittore ở Bologna.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6598 Modugno
5585--6598-modugno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)