User Tools

Site Tools


5586--6730-ikeda-la-gi

Ikeda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Urata, T.
Nơi khám phá Oohira
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6730
Tên thay thế 1992 BH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6424723
Viễn điểm quỹ đạo 3.6024763
Độ lệch tâm 0.1537249
Chu kỳ quỹ đạo 2015.3326508
Độ bất thường trung bình 315.10532
Độ nghiêng quỹ đạo 18.26306
Kinh độ của điểm nút lên 140.46330
Acgumen của cận điểm 19.68151
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

6730 Ikeda (1992 BH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1992 bởi Urata, T. ở Oohira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6730 Ikeda
5586--6730-ikeda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)