User Tools

Site Tools


5587--6859-datemasamune-la-gi

Datemasamune
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Koishikawa
Nơi khám phá trạm Ayashi thuộc đài thiên văn Sendai
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6859
Đặt tên theo Date Masamune
Tên thay thế 1991 CZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8084865
Viễn điểm quỹ đạo 1.8588585
Độ lệch tâm 0.0137353
Chu kỳ quỹ đạo 906.9452735
Độ bất thường trung bình 201.41183
Độ nghiêng quỹ đạo 23.19828
Kinh độ của điểm nút lên 154.09627
Acgumen của cận điểm 129.61441
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6859 Datemasamune (1991 CZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1991 bởi M. Koishikawa ở trạm Ayashi thuộc đài thiên văn Sendai.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6859 Datemasamune
5587--6859-datemasamune-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)