User Tools

Site Tools


5588--6991-chichibu-la-gi

Chichibu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6991
Đặt tên theo Chichibu
Tên thay thế 1995 AX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9131146
Viễn điểm quỹ đạo 2.8911264
Độ lệch tâm 0.2035726
Chu kỳ quỹ đạo 1359.8487727
Độ bất thường trung bình 312.91857
Độ nghiêng quỹ đạo 5.75661
Kinh độ của điểm nút lên 131.69103
Acgumen của cận điểm 228.95150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6991 Chichibu (1995 AX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6991 Chichibu
5588--6991-chichibu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)