User Tools

Site Tools


5590--7064-montesquieu-la-gi

Montesquieu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 26 tháng 7 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7064
Đặt tên theo Baron de Montesquieu
Tên thay thế 1992 OC5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7072890
Viễn điểm quỹ đạo 3.5942406
Độ lệch tâm 0.1407518
Chu kỳ quỹ đạo 2042.7838377
Độ bất thường trung bình 11.86462
Độ nghiêng quỹ đạo 0.55239
Kinh độ của điểm nút lên 205.10894
Acgumen của cận điểm 20.30703
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

7064 Montesquieu (1992 OC5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1992 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7064 Montesquieu
5590--7064-montesquieu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)