User Tools

Site Tools


5591--7196-baroni-la-gi

Baroni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Boattini, A., Tombelli, M.
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7196
Tên thay thế 1994 BF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8761581
Viễn điểm quỹ đạo 2.7694535
Độ lệch tâm 0.1922880
Chu kỳ quỹ đạo 1293.0572809
Độ bất thường trung bình 51.71313
Độ nghiêng quỹ đạo 7.86634
Kinh độ của điểm nút lên 139.90515
Acgumen của cận điểm 299.41613
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7196 Baroni (1994 BF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1994 bởi Boattini, A., Tombelli, M. ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7196 Baroni
5591--7196-baroni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)