User Tools

Site Tools


5592--7326-tedbunch-la-gi

Tedbunch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7326
Tên thay thế 1981 UK22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9005111
Viễn điểm quỹ đạo 2.9090361
Độ lệch tâm 0.2096923
Chu kỳ quỹ đạo 1362.1022444
Độ bất thường trung bình 77.90953
Độ nghiêng quỹ đạo 11.00209
Kinh độ của điểm nút lên 206.95410
Acgumen của cận điểm 142.99381
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

7326 Tedbunch (1981 UK22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7326 Tedbunch
5592--7326-tedbunch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)