User Tools

Site Tools


5593--7468-anfimov-la-gi

Anfimov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7468
Tên thay thế 1990 UP11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6663671
Viễn điểm quỹ đạo 3.4170443
Độ lệch tâm 0.1233974
Chu kỳ quỹ đạo 1937.6449702
Độ bất thường trung bình 121.46324
Độ nghiêng quỹ đạo 4.38223
Kinh độ của điểm nút lên 59.24145
Acgumen của cận điểm 332.63577
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

7468 Anfimov (1990 UP11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1990 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7468 Anfimov
5593--7468-anfimov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)