User Tools

Site Tools


5595--6206-corradolamberti-la-gi

Corradolamberti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6206
Tên thay thế 1985 TB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7231480
Viễn điểm quỹ đạo 2.9439070
Độ lệch tâm 0.0389548
Chu kỳ quỹ đạo 1742.1661804
Độ bất thường trung bình 213.46265
Độ nghiêng quỹ đạo 1.10073
Kinh độ của điểm nút lên 238.15393
Acgumen của cận điểm 201.76182
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6206 Corradolamberti (1985 TB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell. Tiểu hành tinh được đặt theo tên của Corrado Lamberti, nhà thiên văn học Italy.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6206 Corradolamberti
5595--6206-corradolamberti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)