User Tools

Site Tools


5596--6346-syukumeguri-la-gi

Syukumeguri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6346
Tên thay thế 1995 AY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6820368
Viễn điểm quỹ đạo 3.5288604
Độ lệch tâm 0.1363448
Chu kỳ quỹ đạo 1998.8717479
Độ bất thường trung bình 281.80418
Độ nghiêng quỹ đạo 7.37962
Kinh độ của điểm nút lên 120.02569
Acgumen của cận điểm 231.95830
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

6346 Syukumeguri (1995 AY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 1995, bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6346 Syukumeguri
5596--6346-syukumeguri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)