User Tools

Site Tools


5597--6480-scarlatti-la-gi

Scarlatti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6480
Đặt tên theo Domenico Scarlatti
Tên thay thế 1988 PM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8317848
Viễn điểm quỹ đạo 2.9116598
Độ lệch tâm 0.2276563
Chu kỳ quỹ đạo 1334.1178440
Độ bất thường trung bình 147.01292
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43998
Kinh độ của điểm nút lên 166.40550
Acgumen của cận điểm 164.43304
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6480 Scarlatti (1988 PM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6480 Scarlatti
5597--6480-scarlatti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)