User Tools

Site Tools


5598--6599-tsuko-la-gi

Tsuko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6599
Tên thay thế 1988 PV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7841443
Viễn điểm quỹ đạo 2.7490657
Độ lệch tâm 0.2128561
Chu kỳ quỹ đạo 1246.4136179
Độ bất thường trung bình 273.47606
Độ nghiêng quỹ đạo 5.18455
Kinh độ của điểm nút lên 223.32628
Acgumen của cận điểm 115.73977
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6599 Tsuko (1988 PV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1988 bởi K. Endate ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6599 Tsuko
5598--6599-tsuko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)