User Tools

Site Tools


5599--6731-hiei-la-gi

Hiei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6731
Tên thay thế 1992 BK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0303220
Viễn điểm quỹ đạo 3.2463790
Độ lệch tâm 0.2304578
Chu kỳ quỹ đạo 1565.2985146
Độ bất thường trung bình 306.61776
Độ nghiêng quỹ đạo 4.16840
Kinh độ của điểm nút lên 353.30874
Acgumen của cận điểm 105.11753
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6731 Hiei (1992 BK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1992 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6731 Hiei
5599--6731-hiei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)