User Tools

Site Tools


5600--6860-sims-la-gi

Sims
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo và O. Muramatsu
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6860
Tên thay thế 1991 CS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7334009
Viễn điểm quỹ đạo 3.4967737
Độ lệch tâm 0.1225283
Chu kỳ quỹ đạo 2008.1851395
Độ bất thường trung bình 58.32322
Độ nghiêng quỹ đạo 2.00947
Kinh độ của điểm nút lên 137.82320
Acgumen của cận điểm 8.57307
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6860 Sims (1991 CS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1991 bởi S. Otomo và O. Muramatsu ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6860 Sims
5600--6860-sims-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)