User Tools

Site Tools


5602--7066-nessus-la-gi

7066 Nessus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi David L. Rabinowitz
Ngày khám phá ngày 26 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Đặt tên theo Nessus
Tên thay thế 1993 HA2
Danh mục tiểu hành tinh Centaur
Tính từ Nessian
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên ngày 31 tháng 12 năm 2006 (JD 2454100.5)
Viễn điểm quỹ đạo 37.483 AU (Q)
5607.4 Gm
Cận điểm quỹ đạo 11.826 AU (q)
1769.1 Gm
Bán trục lớn 24.655 AU (a)
3688.3 Gm
Độ lệch tâm 0.520
Chu kỳ quỹ đạo 44714.802 d
122.42 yr
Tốc độ vũ trụ cấp 1 5.57 km/s
Độ bất thường trung bình 43.762°
Độ nghiêng quỹ đạo 15.647°
Kinh độ của điểm nút lên 31.216°
Acgumen của cận điểm 170.814°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 60±16 km[2][3]
Khối lượng ~1.6×1017 kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.0? g/cm3
Hấp dẫn bề mặt ~0.0148 m/s2
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo ~0.0280 km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực ?
Kinh độ hoàng đạo cực ?
Suất phản chiếu hình học 0.06[2]
Nhiệt độ ~56 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao biểu kiến ~23.4[4]
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.6[1]

7066 Nessus (phát /ˈnɛsəs/; from [Νέσσος] lỗi: {{lang-xx}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp)) là một tiểu hành tinh băng được David L. Rabinowitz ở đỉnh Kitt ngày 26 tháng 4 năm 1993.

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser: 7066 Nessus (1993 HA2)”. Ngày 26 tháng 5 năm 2004. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2008. 
  2. ^ a ă John Stansberry, Will Grundy, Mike Brown, Dale Cruikshank, John Spencer, David Trilling, Jean-Luc Margot (2007). "Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope". arΧiv:astro-ph/0702538 [astro-ph]. 
  3. ^ Wm. Robert Johnston (ngày 22 tháng 8 năm 2008). “List of Known Trans-Neptunian Objects”. Johnston's Archive. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2008. 
  4. ^ “AstDys (7066) Nessus Ephemerides”. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2010. 
  • Orbital simulation from JPL (Java)
  • Ephemeris
  • Spacewatch
  • Asteroid/Comet connection
  • The Centaur Research Project
  • an account of the naming


Bản mẫu:CentaurTNO-stub

5602--7066-nessus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)