User Tools

Site Tools


5603--7197-pieroangela-la-gi

Pieroangela
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7197
Đặt tên theo Piero Angela
Tên thay thế 1994 BH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0218607
Viễn điểm quỹ đạo 3.2310817
Độ lệch tâm 0.2301988
Chu kỳ quỹ đạo 1554.7386556
Độ bất thường trung bình 145.36905
Độ nghiêng quỹ đạo 7.19790
Kinh độ của điểm nút lên 121.68452
Acgumen của cận điểm 348.51655
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

7197 Pieroangela (1994 BH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1994 bởi A. Boattini ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7197 Pieroangela
5603--7197-pieroangela-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)