User Tools

Site Tools


5604--7327-crawford-la-gi

Crawford
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7327
Tên thay thế 1983 RZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7793803
Viễn điểm quỹ đạo 2.6208125
Độ lệch tâm 0.1912262
Chu kỳ quỹ đạo 1191.9580971
Độ bất thường trung bình 223.72378
Độ nghiêng quỹ đạo 3.85420
Kinh độ của điểm nút lên 15.91727
Acgumen của cận điểm 297.11957
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

7327 Crawford (1983 RZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7327 Crawford
5604--7327-crawford-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)