User Tools

Site Tools


5605--7469-krikalev-la-gi

Krikalev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7469
Đặt tên theo Sergei Krikalyov
Tên thay thế 1990 VU14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7249951
Viễn điểm quỹ đạo 3.3865573
Độ lệch tâm 0.1082478
Chu kỳ quỹ đạo 1951.1054069
Độ bất thường trung bình 59.91392
Độ nghiêng quỹ đạo 7.77474
Kinh độ của điểm nút lên 81.32554
Acgumen của cận điểm 16.88953
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

7469 Krikalev (1990 VU14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7469 Krikalev
5605--7469-krikalev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)