User Tools

Site Tools


5607--6147-straub-la-gi

Straub
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6147
Đặt tên theo Johann Baptist Straub
Tên thay thế 1081 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0450313
Viễn điểm quỹ đạo 3.1699005
Độ lệch tâm 0.2157016
Chu kỳ quỹ đạo 1537.8939636
Độ bất thường trung bình 133.97609
Độ nghiêng quỹ đạo 12.13268
Kinh độ của điểm nút lên 233.79434
Acgumen của cận điểm 89.57901
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6147 Straub (1081 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6147 Straub
5607--6147-straub-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)