User Tools

Site Tools


5608--6207-bourvil-la-gi

Bourvil
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6207
Đặt tên theo Bourvil
Tên thay thế 1988 BV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8698126
Viễn điểm quỹ đạo 2.7937276
Độ lệch tâm 0.1981145
Chu kỳ quỹ đạo 1300.5498906
Độ bất thường trung bình 291.76617
Độ nghiêng quỹ đạo 2.97367
Kinh độ của điểm nút lên 85.97782
Acgumen của cận điểm 351.21464
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6207 Bourvil (1988 BV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1988 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6207 Bourvil
5608--6207-bourvil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)