User Tools

Site Tools


5609--6481-tenzing-la-gi

Tenzing
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6481
Đặt tên theo Tenzing Norgay
Tên thay thế 1988 RH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8625815
Viễn điểm quỹ đạo 2.6941827
Độ lệch tâm 0.1824982
Chu kỳ quỹ đạo 1256.1406523
Độ bất thường trung bình 320.17833
Độ nghiêng quỹ đạo 6.28453
Kinh độ của điểm nút lên 324.22312
Acgumen của cận điểm 311.06582
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6481 Tenzing (1988 RH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1988 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6481 Tenzing
5609--6481-tenzing-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)