User Tools

Site Tools


5613--6995-minoyama-la-gi

Minoyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6995
Tên thay thế 1996 BZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0882708
Viễn điểm quỹ đạo 2.9765582
Độ lệch tâm 0.1753835
Chu kỳ quỹ đạo 1471.9756084
Độ bất thường trung bình 293.15243
Độ nghiêng quỹ đạo 4.50001
Kinh độ của điểm nút lên 57.47365
Acgumen của cận điểm 188.00681
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6995 Minoyama (1996 BZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6995 Minoyama
5613--6995-minoyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)