User Tools

Site Tools


5614--7067-kiyose-la-gi

Kiyose
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Nyukasa
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7067
Tên thay thế 1993 XE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7155103
Viễn điểm quỹ đạo 3.2843399
Độ lệch tâm 0.0948073
Chu kỳ quỹ đạo 1897.8594202
Độ bất thường trung bình 312.38263
Độ nghiêng quỹ đạo 11.64067
Kinh độ của điểm nút lên 55.39779
Acgumen của cận điểm 339.19113
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

7067 Kiyose (1993 XE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1993 bởi M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7067 Kiyose
5614--7067-kiyose-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)