User Tools

Site Tools


5615--7198-montelupo-la-gi

Montelupo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7198
Tên thay thế 1994 BJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1079996
Viễn điểm quỹ đạo 3.0833090
Độ lệch tâm 0.1878735
Chu kỳ quỹ đạo 1527.4560220
Độ bất thường trung bình 256.64689
Độ nghiêng quỹ đạo 13.64366
Kinh độ của điểm nút lên 131.79258
Acgumen của cận điểm 239.85012
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7198 Montelupo (1994 BJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1994 bởi A. Boattini ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7198 Montelupo
5615--7198-montelupo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)