User Tools

Site Tools


5616--7328-casanova-la-gi

Casanova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7328
Đặt tên theo Giacomo Casanova
Tên thay thế 1984 SC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0844935
Viễn điểm quỹ đạo 3.0486517
Độ lệch tâm 0.1878299
Chu kỳ quỹ đạo 1501.8575475
Độ bất thường trung bình 286.67011
Độ nghiêng quỹ đạo 13.67247
Kinh độ của điểm nút lên 0.73223
Acgumen của cận điểm 341.45845
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7328 Casanova (1984 SC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1984 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7328 Casanova
5616--7328-casanova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)