User Tools

Site Tools


5617--7470-jabberwock-la-gi

Jabberwock
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7470
Đặt tên theo Jabberwock
Tên thay thế 1991 JA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1375741
Viễn điểm quỹ đạo 2.4390717
Độ lệch tâm 0.0658774
Chu kỳ quỹ đạo 1264.3705814
Độ bất thường trung bình 334.26030
Độ nghiêng quỹ đạo 7.78765
Kinh độ của điểm nút lên 58.80279
Acgumen của cận điểm 159.59727
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7470 Jabberwock (1991 JA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1991 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7470 Jabberwock
5617--7470-jabberwock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)