User Tools

Site Tools


5621--6208-wakata-la-gi

Wakata
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6208
Đặt tên theo Koichi Wakata
Tên thay thế 1988 XT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0366357
Viễn điểm quỹ đạo 2.4689657
Độ lệch tâm 0.0959539
Chu kỳ quỹ đạo 1235.0444268
Độ bất thường trung bình 221.93786
Độ nghiêng quỹ đạo 0.85722
Kinh độ của điểm nút lên 250.03124
Acgumen của cận điểm 242.59885
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6208 Wakata (1988 XT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1988 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6208 Wakata
5621--6208-wakata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)